استاندارد فنی و حرفه ای

 نمایش:
آموزشگاه نقاشی رنگ روغن بر روی مس در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی روی مس
( ۱۴۰۲/۰۱/۲۹)
آموزشگاه نقاشی رنگ و روغن در کرج - آموزشگاه نقاشی نقشینه
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاش رنگ و روغن
( ۱۴۰۲/۰۱/۲۹)
آموزشگاه نقاشی طبیعت و طبیعت بی جان با رنگ و روغن در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طبیعت بی جان
( ۱۴۰۲/۰۱/۲۹)
آموزشگاه نقاشی آناتومی و فضاسازی با رنگ و روغن در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد آناتومی با رنگ روغن
( ۱۴۰۲/۰۱/۱۸)
آموزشگاه نقاشی آناتومی و فیگور در کرج - آموزشگاه نقاشی نقشینه
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی آناتومی
( ۱۴۰۲/۰۱/۱۸)
آموزشگاه طراحی چهره در کرج - مجتمع آموزش هنر نقشینه
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی چهره
( ۱۴۰۲/۰۱/۰۸)
آموزشگاه طراحی منظره در کرج-مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی نقشینه
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد  طراحی منظره
( ۱۴۰۲/۰۱/۰۸)
آموزشگاه اجرای پرسپکتیو در کرج-مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی پرسپکتیو
( ۱۴۰۱/۱۲/۲۵)
آموزشگاه طراحی طبیعت در کرج-مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی طبیعت
( ۱۴۰۱/۱۲/۲۵)
آموزشگاه نقاشی طبیعت در کرج - مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی طبیعت
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۹)
آموزشگاه نقاشی لاکی در کرج - آموزشگاه هنرهای تجسمی نقشینه کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی لاکی
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۹)
آموزشگاه نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روی زمینه سفید در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی مداد رنگی
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۸)

امتیاز: 4 از 5. مجموع 12 رای
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | بازدید: 812 | 1677324336