استاندارد فنی و حرفه ای

 نمایش:
آموزشگاه نقاشی با پاستل گچی روی زمینه روشن در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی پاستل گچی
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۸)
آموزشگاه نقاشی با رنگ و روغن در کرج - آموزشگاه نقشینه کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد رنگ و روغن
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۸)
آموزشگاه نقاشی آبرنگ در کرج - آموزشگاه نقاشی در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی با آبرنگ
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۷)
آموزشگاه نقاشی طبیعت با گواش در کرج- آموزشگاه نقاشی در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه  هنرهای تجسمی
نام استاندارد طبیعت با گواش
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۷)
آموزشگاه نقاشی آکریلیک با سبک امپرسیونیسم روی زمینه بوم در کرج
نام خوشه  فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد سبک اپرسیونیسم
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۶)
آموزش نقاشی آکریلیک با سبک سمبولیسم روی دکوراسیون اداری در کرج
نام خوشه فرهنگ هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی اکریلیک
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۶)
آموزش نقاشی روی سفال در کرج - آموزشگاه نقشینه کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی روی سفال
( ۱۴۰۱/۱۲/۰۶)

امتیاز: 4 از 5. مجموع 12 رای
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | بازدید: 182 | 1677324336