دوره آبرنگ

دوره آبرنگ
معرفی استاندارد شغلی نقاش آبرنگ برگرفته شده از سازمان معاونت پژوهش و برنامه ریزی و همچنین سنجش مهارت های دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان فنی و حرفه ای

معرفی استاندارد آموزش شغل نقاش آبرنگ 

گروه شغلی: هنرهای تجسمی

کد ملی آموزش شغل: 731620830040001


شایستگی های شغل آبرنگردیف  کد عناوین
پیش نیاز
۱ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۱۱ طراحی اولیه ندارد
۲ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۲۱
اجرای پرسپکتیو طراحی اولیه با کد ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۱۱
۳ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۳۱ طراحی منظره طراحی اولیه با کد ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۱۱
۴ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۴۱ طراحی چهره طراحی اولیه با کد ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۱۱
۵ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۵۱ طراحی آناتومی و فیگور طراحی اولیه با کد ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۱۱
۶ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۳۰۰۶۱ بررسی و تجزیه تحلیل رنگها ندارد
۷ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۴۰۰۱۱ اجرای تکنیک قلم فلزی و آب مرکب و اکولین ندارد
۸ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۴۰۰۲۱ تلفیق تکنیک های جوهری آب، مرکب-قلم فلزی-اکولین اجرای تکنیک قلم فلزی، آب مرکب و اکولین با کد ۷۳۱۶۰۸۳۰۰۴۰۰۱۱
۹ ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۴۰۰۳۱ نقاشی آبرنگ تلفیق تکنیک های جوهری، آب مرکب - قلم فلزی با کد ۷۳۱۶۲۰۸۳۰۰۴۰۰۲۱

تصویر

برچسب ها:

امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | دوره های فنی و حرفه ای | وحید یوسفی | بازدید: 517 | 1687805530