مجتمع آموزشگاهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی نقشینه


با همکاری آموزشگاه هنرهای تجسمی

تصویر


گالری هنری تاسیس کنید


  • برگزاری دوره های تخصصی مربیگری و تاسیس گالری هنری     
  • با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای
  • و وزارت کار و امور اجتماعی کشور
  • قابل ارائه در 70 کشور دنیا